Përgjigjuni Te: Mr.

#4983
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 2+758-758-1=0+0+0+1