Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4972
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 25=(SELECT 25 FROM PG_SLEEP(15))–