Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4956
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

C8XPufET’); waitfor delay ‘0:0:15’ —