Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4934
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 875=(SELECT 875 FROM PG_SLEEP(15))–