Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4924
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

555 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (828=828) THEN 1 ELSE 0x28 END)) —