Përgjigjuni Te: Mr.

#4880
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

mPNsZOan’; waitfor delay ‘0:0:15’ —