Përgjigjuni Te: Mr.

#4878
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)); waitfor delay ‘0:0:15’ —