Përgjigjuni Te: Mr.

#4853
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

bEYrAhM2′)) OR 251=(SELECT 251 FROM PG_SLEEP(15))–