Përgjigjuni Te: Mr.

#4848
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 257=(SELECT 257 FROM PG_SLEEP(15))–