Përgjigjuni Te: Mr.

#4845
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

kdEofmrB’; waitfor delay ‘0:0:15’ —