Përgjigjuni Te: Mr.

#4826
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

5hWrzfIK’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —