Përgjigjuni Te: Mr.

#4751
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —