Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4532
1 waitfor delay \’0:0:15\’ —
Vizitor

C1fraHSw’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —