Kthehu pas

Musa Shabani

bord-1

Musa Shabani

Kryetar i bordit

Të dhënat personale
Emri dhe mbiemri: Musa Shabani
Adresa: Rr. “Mbretëresha Teutë” – Ferizaj Nr, 09
Telefoni: + 377 (0) 44 164 638
E-mail: musa.shabani@kosovo-mining.org
Shtetësia: Republika e Kosovës
Ditëlindja dhe vendi: 10 gusht 1966 fsh, Gaçkë – Ferizaj

Shkollimi, Fakulteti

shtator 1986- Dhjetor 1991
Universiteti: Universiteti i Prishtinës
Fakulteti: Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë, 10 semestra, Mitrovicë
Departamenti: Gjeologjisë
Titulli i fituar: Inxhinier i diplomuar i gjeologjisë

Shkollimi Doktoratura
2010-2015
Universiteti: Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti: Fakulteti Gjeologji Miniera
Shkolla e doktoraturës: Gjeoshkencat Burimet Natyrore dhe Mjedisi
Titulli i fituar: Doktor shkence

Përvoja profesionale
2000/2009
I punësuar në Komunën e Ferizajt

2009-2012
TREPÇA – gjeolog kryesor, në sektorin lindor te vendburimeve, Artane, Hajvali Kishnice, Badoc

2012-2014
TREPÇA – Drejtor ne Minieren e Artanes

Mars 2014- 2015
TREPÇA – Shef i Sherbimit Gjeologjik, Departamenti i Minierave me Flotacion Kishnice dhe Artane

Maj 2015
Kryesues i Bordit të KPMM-së me mandate 5 vjeqar

 

BIBLIOGRAFI (2000-2014)

 • Shabani M, Frangu S, Prenk G, Gashi Z, 2005 – Raport vlerësimi i ndikimit në mjedis gjatë shfrytëzimit të gëlqerorëve në vendburimin “Kashani” Kaҫanik, Arkiva MMPH, Prishtinë
 • Shabani M, Frangu S, Gashi Z, 2006 – Raport vlerësimi i ndikimit në mjedis gjatë shfrytëzimit të gëlqerorëve në vendburimin “Ymeri” Izhanc, Arkiva MMPH, Prishtinë
 • Shabani M, Frangu S, Gashi Z, 2006 – Raport vlerësimi i ndikimit në mjedis gjatë shfrytëzimit të rërave kuarcore në vendburimin “Mirasalë” Ferizaj, Arkiva MMPH, Prishtinë
 • Shabani M, Frangu S, Gashi Z, 2007 – Raport vlerësimi i ndikimit në mjedis gjatë shfrytëzimit të gëlqerorëve në vendburimin “Shpati” Prizren, Arkiva MMPH, Prishtinë
 • Shabani M, Frangu S, 2007 – Raporti mbi Kërkimin e ujërave nëntokësor me metoda elektrometrike, elektromagnetike ne regjionin e Kamenicës, Arkiva NTSH“Gjelbina” Viti
 • Shabani M, Fetahaj B, 2010 – Elaborat i thjeshtëzuar gjeologjik për vendburimin e Pb-Zn në Artanë. Arkiva e Trepҫës
 • Shabani M, Frangu S, Suka Q, Muqa B, 2011 – Genetic zone Sharr Mountain (Kosovo), SGEM-Bulgaria, ISSN: 1314-2704, Vol.3, pp 367-374
 • Shabani M, Frangu S, Karriqi A, Suka Q, Halili H, Kuçaj S, 2012 – Airborne geophysical survey in the regjion of Artana – Kosovo. SGEM-Bulgaria, ISSN: 1314-2704, Vol. 2, pp 537-544
 • Shabani M, Frangu S, Muqa B, 2014 – AEM Survey in Artana Deposits – Kosovo. JIEAS, ISSN 1307-0428. Issue 2, Vol. 9, pp 339-343
 • Shabani M, Frangu S, Muqa B, 2014 – Airborne Magnetic (AM) surveys in Mareci. JIEAS; ISSN 1307-0428. Issue 3, Vol. 9, pp 384-388
 • Shabani M, Frangu S, Muqa B, 2014 – Airborne Radiometric Surveys in Krileva Region – Kosovo. JIEAS, ISSN 1307-0428. Issue 2, Vol. 9, pp 349-352
 • Shabani M, Muceku B, Frangu S, 2014 – Airborne Electromagnetic surveys over the Artana ore deposits in Kosovo. CBGA-Tirana, ISSN 2306-9600. Vol. 1, pp 448-452
 • Shabani M, Shala F, Frangu S, Suka Q, 2012 – Vendburimi i Artanës Republika e Kosovës, Konferenca me rasit e 60 vjetorit të UPT-Tiranë
 • Shabani M, Shala F, Frangu S, Suka Q, 2011 – Vendburimi i Artanës Republika e Kosovës. Konferenca shkencore me rastin e 60 vjetorit të UPT- Tiranë
 • Zeqiri K, Muqa B, Shabani M, 2013 – Tailing Menagement in Kosovo, Based in Sustainable Development and Environment Friendly Principles, Instituti Alb-Shkenca Takimi i 8 – Vjetor Ndërkombëtar, Tiranë
 • Frangu S, Halim H, Shabani M, 2008 – Elaborate of investigation Geology – Geomechanical and statement of cordination to founds for the road “AT KROI” – TOPLIQAN – THERANDË, Task – force – film Siti, Arkivi “Edona” Ferizaj
 • Frangu S, Pruthi V, Alikaj P, Fetahaj F, Hyseni S, Durmishaj B, Fejza I, Shabani M, Hasani E, 2008, 2009 – Pergatitja e Politikave dhe Strategjisë për zhvillimin e hulumtimeve regjionale gjeologjike në Kosovë; Pjesa I, II, III, Arkiva MZHE, Prishtinë
 • Frangu S, Shabani M, 2007 – Programi i kërkimeve gjeofizike për mundësin e gjetjes së ujrave nëntokësore në 10 fshatra të komunës së Drenasi, Arkiva NTSH“Gjelbina” Viti
 • Jata I, Frangu S, Pruthi V, Shabani M, Çanga B, Halili H, Krasniqi R, Fetahaj B, 2007 – Raporti mbi Kërkimin e ujërave nëntokësor me metoda elektrometrike në regjionin e Drenasit, Arkiva NTSH“Gjelbina” Viti
 • Frangu S, Alikaj P, Shala F, Shabani M, 2011 – APPLICATION OF ELECTRICAL PROSPECTING METHODS IN SEARCH FOR POLYMETALLIC MINERALIZATION IN BINCE REGION, KOSOVO, SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, 2011 pp 701-706
 • Frangu S, Pruthi V, Alikaj P, Fetahaj F, Hyseni S, Durmishaj B, Fejza I, Shabani M, Hasani E, 2008, 2009 – Pergatitja e Politikave dhe Strategjisë për zhvillimin e hulumtimeve regjionale gjeologjike në Kosovë; Pjesa I, II, III, Arkiva MZHE, Prishtinë
 • Frangu S, Pruthi V, Ramadani I, Shabani M, Krasniqi L, Dana H, Çela T, Kafexholli B, Nushi B,Gashi Z, Haliti A, 2012 – STUDIMI I FIZIBILITETIT PËR PELLGUN QYMYRMBAJTËS TË DRENICËS, Arkiva MZHE – Prishtinë
 • Frangu S, Shabani M, 2014 – Revieë of Electrical Prospecting Data in Search for Polymetallic Mineralization in South Gllame Region, Kosovo, JIEAS, ISSN 1307-0428, Issue 2, Vol. 9, 2014 pp 293-298
 • Frangu S, Shabani M, Fetahaj B, 2014 – Geological, Chemical and Physical-Mechanical Features and Application of Gabro-Diabase in Strazhe, Kaçanik, JIEAS, Issue 2, Vol. 9, 2014 pp 333-338
 • Frangu S, Shabani M, Halili H, Suka Q, 2012 – RETREATMENT OF ELECTRICAL PROSPECTING DATA IN SEARCH FOR POLYMETALLIC MINERALIZATION IN GLLAMË REGION, KOSOVË SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, pp 271-278
 • Frangu S, Shabani M, Karriqi A, 2014 – Aplication of Electrical Prospecting Methods in Search for Polymetallic Mineralization in Marec Region, Kosovo, JIEAS, ISSN 1307-0428, Issue 4, Vol. 8, 2013 pp 634-638
 • Frangu S, Shala F, Shabani M, Halili H, Suka Q, 2012 – VENDBURIMET E Pb-Zn NE REGJIONIN E KISHNICES DHE PERSPEKTIVA, Konferenca me rasit e 60 vjetorit të UPT-Tiranë
 • Frangu S, Shabani M, Muzaqi E, Fetahaj B, 2015 – Elaborati gjeologjik për vendburimin “Përroi i Ngyrosur”, Artanë, Fondi i dokumentave Trepca
 • Suka Q, Shabani M, Muqa B, 2012 – Flysch Sediments Betëeen Suhareka and Bajica (Kosova), SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, pp 89-97
 • Suka Q, Shabani M, Muqa B, Kelmendi Rr, Frangu S, 2012 – SEDIMENTARY COVER OF OPHILITES OF THE RAHOVEC (Kosovo), SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, pp 293-303
 • Krasniqi R, Pruthi V, Frangu S, Halili H, Shabani M, 2008 – Evidentimi i shtresave ujembajtese me metoda gjeofizike – elektrometrike (Regjioni i Drenasit). Takimi i Trete Vjetor Nderkombetar i Institutit Alb-Shkenca, Tirane, 1-3 Shtator 2008, vellimi 2, pp 199-203. ISSN 2073-2244.