Përgjigjuni Te: Mr.

#5110
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 592=(SELECT 592 FROM PG_SLEEP(15))–