Përgjigjuni Te: Mr.

#5109
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

U3eCDGZj’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —