Përgjigjuni Te: Mr.

#5059
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 3+612-612-1=0+0+0+1