Përgjigjuni Te: Mr.

#5053
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

PWngGPjW’) OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))–