Përgjigjuni Te: Mr.

#5051
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 577=(SELECT 577 FROM PG_SLEEP(15))–