Përgjigjuni Te: Mr.

#5050
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 475=(SELECT 475 FROM PG_SLEEP(15))–