Përgjigjuni Te: Mr.

#5048
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

BBE1yZJt’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —