Përgjigjuni Te: Mr.

#5045
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

555 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (446=446) THEN 1 ELSE 0x28 END)) —