Përgjigjuni Te: Mr.

#5037
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 455=(SELECT 455 FROM PG_SLEEP(15))–