Përgjigjuni Te: Mr.

#5030
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 2+883-883-1=0+0+0+1