Përgjigjuni Te: Mr.

#5013
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

iszIgVf4′)); waitfor delay ‘0:0:15’ —