Përgjigjuni Te: Mr.

#5011
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

bWIi525k’; waitfor delay ‘0:0:15’ —