Përgjigjuni Te: Mr.

#5008
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

BqrdM563′); waitfor delay ‘0:0:15’ —