Përgjigjuni Te: Mr.

#4993
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

1aCcK9J0′ OR 213=(SELECT 213 FROM PG_SLEEP(15))–