Përgjigjuni Te: Mr.

#4992
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 579=(SELECT 579 FROM PG_SLEEP(15))–