Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4976
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

Nf3Raq6o’) OR 451=(SELECT 451 FROM PG_SLEEP(15))–