Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4974
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 524=(SELECT 524 FROM PG_SLEEP(15))–