Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4969
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

WAJod9j0′; waitfor delay ‘0:0:15’ —