Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4967
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1′ OR 2+794-794-1=0+0+0+1 —