Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4962
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

qjYYufTG’) OR 698=(SELECT 698 FROM PG_SLEEP(15))–