Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4960
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 267=(SELECT 267 FROM PG_SLEEP(15))–