Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4959
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 400=(SELECT 400 FROM PG_SLEEP(15))–