Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4955
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

qW5o5YsE’; waitfor delay ‘0:0:15’ —