Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4954
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 3+510-510-1=0+0+0+1