Përgjigjuni Te: Mr.

#4945
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 639=(SELECT 639 FROM PG_SLEEP(15))–