Përgjigjuni Te: Mr.

#4943
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

mZtAK16B’); waitfor delay ‘0:0:15’ —