Përgjigjuni Te: Mr.

#4941
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 2+148-148-1=0+0+0+1