Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4937
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

Gs2JVfqg’ OR 262=(SELECT 262 FROM PG_SLEEP(15))–