Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4936
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 120=(SELECT 120 FROM PG_SLEEP(15))–