Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4933
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

YCI0c6W8′)); waitfor delay ‘0:0:15’ —