Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4932
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

6ksWTDyQ’); waitfor delay ‘0:0:15’ —