Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4930
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 3+979-979-1=0+0+0+1