Përgjigjuni Te: Mr.

#4918
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

ZbGCmB72′ OR 399=(SELECT 399 FROM PG_SLEEP(15))–