Përgjigjuni Te: Mr.

#4916
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

ru5Q1dMO’) OR 32=(SELECT 32 FROM PG_SLEEP(15))–