Përgjigjuni Te: Mr.

#4914
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 724=(SELECT 724 FROM PG_SLEEP(15))–