Përgjigjuni Te: Mr.

#4905
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —